درباره موسسه پژوهشی سایه

گروه پژوهشی سایه یک سازمان غیر دولتی ایرانی است که در راستای تحقیق بر روی خورشیدگرفتگی و اثرات آن بر روی پدیده های دیگر روی زمین پایه گذاری شده است. به منظور نیل به اهداف مذکور، این گروه دارای طرحهای بلند مدتی مبنی بر جستجوی سایه در هر جای زمین برای انجام مشاهدات علمی و تهیه عکس و فیلم از آنهاست. بنابراین سعی دارد تا ارتباط موثری بین هر ناحیه یا مهارت و موضوعات خورشیدگرفتگی برقرار کند. این به معنی فعالیت های وسیع در سطوح ملی و بین المللی در نگاه به پدیده کسوف از دیدگاه نجومی، زیستی،  اکولوژیکی، زمین شناختی، اجتماعی و فرهنگی است. 

درباره ما

گروه پژوهشی سایه یک سازمان غیر دولتی ایرانی است که در راستای تحقیق بر روی خورشیدگرفتگی و اثرات آن بر روی پدیده های دیگر روی زمین پایه گذاری شده است. به منظور نیل به اهداف مذکور، این گروه دارای طرحهای بلند مدتی مبنی بر جستجوی سایه در هر جای زمین برای انجام مشاهدات علمی و تهیه عکس و فیلم از آنهاست. بنابراین سعی دارد تا ارتباط موثری بین هر ناحیه یا مهارت و موضوعات خورشیدگرفتگی برقرار کند. این به معنی فعالیت های وسیع در سطوح ملی و بین المللی در نگاه به پدیده کسوف از دیدگاه نجومی، زیستی،  اکولوژیکی، زمین شناختی، اجتماعی و فرهنگی است. 

درباره ما

هدف ما

هدف ما

ما چه می کنیم

ما چه می کنیم

عنوان نمونه

عنوان نمونه

اهداف ما

.

گالری تصاویر خورشید گرفتگی

آخرین اخبار

لینک های مرتبط

Annular Solar Eclipse
Astronomical Tours
Astronomical Society of Iran
MrEclipse.com ( Fred Espenk )
MrEclipse.ir
Astronomical League
National Aeronautics and Space Administration
Shadow Research Institute
logo

لطفاً منتظر بمانید، سایت در حال بارگذاری می باشد.

EN

Language